PROJEKTI

Projekt PaletteV2

Zavod Prava poteza sodeluje v mednarodnem projektu Palette V2 (Participative Activity and Learning Environment offering Targeted ICT Tools for the Elderly) iz programa AAL.

Namen projekta je razviti človeku prijazno računalniško okolje, ki bo v pomoč starejšim ljudem, in je dostopno na medmrežju.

Projekt Palette V2 uvaja in spodbujajo aktivno uporabe IKT rešitev, ki temeljijo na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah. Cilj projekta je razviti celovito storitveno okolje ali platformo, ki bi služila starejšim na domu ter drugim ciljnim osebam (starejši ljudje, sekundarni in terciarni končni uporabniki).

Primarna/osnovna storitev te platforme bo zajemala nekaj glavnih področjih, po katerih je povpraševanje starejših največje.

Glavna storitvena področja sistema so:

1. Komunikacija: družbene dejavnosti in socialni stiki (z družino, s prijatelji in z drugimi), ki vodijo v aktivno sodelovanje v skupnosti.

2. Zdravstvena oskrba: živeti doma (ali v domu za starejše) kot samostojne osebe.

3. Vseživljenjsko učenje: vedno biti na tekočem z IKT, mediji, s splošnimi in strokovnimi sposobnostmi, z osebnimi financami (zavarovanje, lahek in hiter dostop do osebnega bančnega računa).

4. Delo: (pridobitev dela in spodbujanje k podjetništvu) ostati aktiven in imeti prihodek tudi po odhodu v pokoj.

 

PROJEKTNI PARTNERJI

Projektni konzorcij sestavljajo naslednji partnerji:

1.     Vodilni partner: University Hospitals of Geneva HUG (Švica)

2.     SC SIVECO Romania SA SIVECO (Romunija)

3.     Stichting Reflexion (Nizozemska)

4.     Poznań Supercomputing and Networking Center PSNC (Poljska)

5.     Zavod Prava poteza (Slovenija)

6.     VILANS (Nizozemska)

7.     Stichting Smart Homes (Nizozemska)

8.     KempenLIFE KEMP (Nizozemska)

9.     University of Bucharest (Romunija)

 

 

 

 

PRAVA POTEZA MARIBOR • 02 2310 610 • 041 380 585 • info@prava-poteza.si

PRAVA POTEZA MARIBOR - 2019