slide 3
Uspešne projekte izvajajo uspešne projektne skupine.
#SODELOVANJE
#PRIČAKOVANJA
#NADZOR
#KOMUNIKACIJA
#KREATIVNOST
#USPEH

Prava poteza Maribor

Zavod za izobraževanje, raziskave in projektno svetovanje

Vam je naslednja situacija znana? Vodja skupine raziskovalcev ali manjšega podjetja modruje, da se bodo zdaj lotili dela po principih projektnega vodenja. Tako bo delo samo od sebe steklo bolje. Vsa skupina bo šla na tečaj ali delavnico, naučili se bodo projektnega dela in prihodnost bo svetla ter uspešna. Pa je temu res tako? Nikakor ne! Takšne in podobne zgodbe so me po letih vodenja projektov in intenzivnega ukvarjanja z vsemi vidiki projektnega dela pripeljali do tega, da sem ustanovila zavod Prava poteza Maribor.

Več...

Dejavnosti

V Zavodu vodimo projekte, pomagamo in svetujemo pri izvedbi projektov, postavitvi projektnih pisarn. Sodelujemo ali vodimo prijave in izvedbe projektov po razpisih ter pripravljamo tečaje, povezane z uspešnim vodenjem projektov. Kar najbolje poskušamo širiti znanje in z veseljem priznamo, da se z vsakim izzivom, z vsakim projektom tudi sami sodelavci mnogo naučimo.

Upravljanje projektov

Za vas (naročnika) prevzamemo vodenje, koordinacijo in nadzor izvajanja projektov. Pri dosedanjem delu smo vzpostavili svoj način dela, ki temelji predvsem na dobrem razumevanju ciljev projekta,…

Projekti

Ponosni smo na uspešno vodenje številnih projektov in sodelovanje v mednarodnih projektih. Dejavni smo bili na področju vodenja projektov, koordinacije in administracije.

Izobraževanje

Projektno vodenje ni čarobna paličica. Lotiti se ga moramo zavestno in se ga učiti. Žal pogosto tudi na napakah. Pri učenju vam lahko pomagamo. Na srečo projektno vodenje temelji na osnovnih…

Svetovanje

»Teorija je teorija« porečete, »a naši problemi so drugačni.« V tem primeru se vam posvetimo posebej pozorno in se skupaj zoperstavimo izzivom s primernim osebnim pristopom ali - bolje rečeno -…

Članki

Projektno vodenje: Ali obstaja čarobna paličica?

Mnogokrat sem v svojem delu naletela na naslednjo situacijo: vodja skupine ali manjšega podjetja je modroval, da se bodo zdaj lotili dela po principih projektnega vodenja in bo delo samo od sebe steklo bolje. Vsa skupina bo šla na tečaj ali delavnico, naučili se bodo projektnega dela in prihodnost je pod nadzorom. Pa je res? Nikakor ne!
Preberi več
Članki

Začnimo s projektom

V Sloveniji je mnogo organizacij, ki so zelo uspešne pri formaliziranem izvajanju in nadzoru projektov. Ne glede na to, kaj je bil povod za to, da so se lotili takega načina dela, so dokazali, da je tako delo smiselno in učinkovito. Pravzaprav velikih projektov brez formalizacije sploh ne moremo uspešno izpeljati. Uspešno pomeni, da dosežemo zastavljene cilje v določenih rokih z določenimi sredstvi.
Preberi več
Članki

Planiranje projekta - kako se ga lotimo?

Planiranje je proces, kjer določimo predvideno količino virov, ki jih bomo potrebovali, da zaključimo projekt. Potrebe, ki smo jih postavili na začetku projekta spremenimo v kolikor se le da natančne specifikacije. Rezultat planiranja - plan- nam bo pomagal, da bomo spremljali in kontrolirali razvoj projekta, seveda pa ga bomo morali še mnogokrat prilagoditi in spremeniti...
Preberi več
Članki

Dobil sem projekt, kakšne so moje naloge?

Katere so naloge projektnega vodje? »Vodja mora izpolniti cilje projekta po sprejetem načrtu s predvidenimi viri«, boste rekli. To je zelo načelen odgovor, ki daje le slutiti pomen in kompleksnost dela projektnega vodje. V vsakem trenutku moramo ohraniti misel na to, ZAKAJ smo se lotili projekta, KAJ hočemo doseči in izpeljati funkcionalni del poslovnega plana.
Preberi več
Članki

Nadzor izvedbe projekta

Pa si poglejmo, kako bomo zagotovili, da bo projekt res tekel po dogovorjenem in potrjenem planu. Do sedaj ste s svojo projektno skupino premišljevali, kakšni so cilji projekta, tehtali, če je smiseln in izvedljiv, skrbno načrtovali vse aktivnost, jih povezali v mreže, ocenili njihovo trajanje, postavili mejnike, pripisali aktivnostim najprimernejše izvajalce, ki si jih lahko privoščite, razmislili o morebitnih tveganjih in kako se jim boste izognili.
Preberi več
Članki

Kako projekt zaključim

Po mesecih skrbnega vodenja in spremljanja projekta, se bliža zaključek. Temperatura se dviga.... Vsak dan si vzamemo četrt ure za pregled stanja na projektu z glavnimi nosilci posameznih sklopov aktivnost. Statusni sestanki so kratki in operativni. Zaključujemo še zadnje aktivnosti, ki smo jih načrtovali v projektnem planu, popravljamo napake, ki so se vrinile v naše delo. Opravljamo zaključna testiranja in verificiramo še zadnje popravke.
Preberi več
Članki

Kako doseči boljše rezultate - vloga motivacije

Kjerkoli sem se pogovarjala o projektnem vodenju, vsi so mi zatrjevali, da so drugačni kot drugi. Nimajo časa, da bi na dolgo načrtovali, nimajo ljudi, ki bi se posvetili projektnemu delu, okolje je bolj nestabilno, kot drugje, vodstvo nima razumevanja za postopke, pritiskajo le na rezultate, nimajo časa in podobno...
Preberi več
Članki

Delovanje projektne skupine

Uspešne projekte izvajajo uspešne projektne skupine. Zelo enostavna, a resnična trditev. Pogosto je delo projektne vodje tudi ustvarjanje uspešne, torej usklajene in dobro delujoče skupine. Sodelavcev v projektu si običajno ne izbiramo po tem, kako dobro se razumejo, temveč po tem, kakšna so njihova znanja in sposobnosti in ali so na razpolago v času trajanja projekta. Torej ne dobimo projektne skupine, ampak jo ustvarjamo.
Preberi več