Svetovanje

»Teorija je teorija« porečete, »a naši problemi so drugačni.« V tem primeru se vam posvetimo posebej pozorno in se skupaj zoperstavimo izzivom s primernim osebnim pristopom ali - bolje rečeno - skupnim iskanjem rešitve. 

Postavitev projektne pisarne

Projektna pisarna v majhnih in srednje velikih projektnih okoljih predstavlja centralno točko vseh projektnih dejavnosti in nudi strokovno podporo projektnim vodjem. Na učinkovit način spremlja tek projektov z vseh vidikov: rabe kadrov, stroškovnih vidikov, izvedbenih pogojev in komunikacije rezultatov. Pri postavitvi projektne pisarne vam lahko pomagamo s svojimi izkušnjami in objektivno oceno primernosti situacije.

Pomoč pri prijavi projektov za evropske ali državne subvencije

Prijava projekta za subvencijo zahteva ob zelo dobro določenem cilju in strategiji tudi skrbno izpeljano administrativno izvedbo same prijave. Marsikomu za to zmanjka kadrov in volje. Z veseljem vam priskočimo na pomoč pri administrativni izvedbi in nadzoru evropskih (tudi v angleščini) in lokalnih razpisov.

Prijavljamo projekte na lokalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni

  • Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (MR, INO, SRRP, VALOR, RIP, TPMIR)
  • ARRS (temeljni in aplikativni projekti, bilateralni projekti) na agencije EU (ETF, EACEA, EACI, PHEA)
  • Slovenski podjetniški sklad
  • Slovenski podjetniški portal - JAPTI
  • EACEA (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Leonardo Da Vinci (mobilnost, partnerstva, prenos in razvoj inovacij), Tempus (JEP, SCM), Erasmus Mundus, eLearning, Jean Monnet Action, Active Citizenship and Youth (Mladi v akciji: mladinske izmenjave in projekti), Culture (mobilnosti, izmenjave, pilotni projekti), Media Training)
  • Skladi v Sloveniji in EU (Razvoj podeželja (MKGP), Interreg IV C, Interreg IVB Alpski prostor, Interreg IVB Območje srednje in jugovzhodne Evrope, Interreg čezmejno sodelovanje Slovenija –Italija, Interact II, Urbact II, Espon)