Upravljanje projektov

Za vas (naročnika) prevzamemo vodenje, koordinacijo in nadzor izvajanja projektov. Pri dosedanjem delu smo vzpostavili svoj način dela, ki temelji predvsem na dobrem razumevanju ciljev projekta, temeljitem načrtovanju in skrbnem spremljanju teka projektov. Pri vsaki odločitvi pa ob spoštovanju strokovnih razlogov pretehtamo tudi človeški vidik in se na koncu skupaj odločimo kot dobri gospodarji.

Naše znanje temelji na več desetletnih izkušnjah v vodenju projektov v različnih okvirih in nivojih.

Prava poteza Maribor je tudi dobitnica nacionalnega priznanja kakovosti v mednarodnih projektih programa Vseživljenjsko učenje »Jabolka kakovosti 2012« za projekt Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja in koordiniranja SPP (skupine primerljivih primerov-EDAC DRG)

Project management

»Na podlagi dosedanjih izkušenj sem zapisala nekaj sorazmerno enostavnih priporočil za uspešno projektno vodenje, ki sem jih objavila v reviji Sistem in jih z dovoljenjem uredništva z veseljem delim tudi z vami.«

  • Čarobna paličica
  • Začnimo s projektom
  • Planiranje projekta
  • Naloge projektnega vodje
  • Nadzor izvedbe projekta
  • Projekt zaključujem
  • Kako doseči čimveč
  • Delovanje projektne skupine

*Vsa besedila so bila objavljena v reviji Sistem