Priprava prijav na javne razpise programov Vseživljenjskega učenja, Evropskega teritorialnega sodelovanja in drugih evropskih centraliziranih programov

 • Phare Cross-border Cooperation SDLO 2002, Crossborder Region Goes Digital, projekt FOCUS SIAT,
 • Phare 2003 Vseživljenjsko učenje, projekt E-VINTER,
 • Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija, projekt DISNET,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Razcoj inovacij, projekt SOCIAL RETURN,
 • Evropski program eVsebinePlus (eContentPlus), projekt LandSpect,
 • INTERREG III3A, Sosedski program SLO-HU-CRO 2004-2006, projekt DRAVA,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Prenos inovacij, projekt MeRLaB,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Individualna Mobilnost, projekt AMSTERDAM,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci, projekt KA:SRN,
  Evropski program PHEA 2008, projekt SIDI Heap,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Razvoj inovacij, projekt SCRIPT,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Partnerstva, projekt SRPE,
  program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci  Mobilnost, projekt BEPEX,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci  Mobilnost, projekt ADG DRG,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Mobilnost, projekt IN-HAIR,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci  Key Activity 3, projekt CLETREX,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Tematske mreže,  projekt E-PRAGMATIC,
 • Program Haus der Zukunft, projekt  PHplus CAD,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Prenos inovacij, projekt REAL,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Prenos inovacij, projekt SUBSCRIPT,
 • Evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013, projekt Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura, DRA-MUR-CI,
 • Program vseživljenjskega učenja Multilateralni projekti KA4, projekt SUPERSCRIPT,
 • Evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013, projekt VAINNO,
 • Program vseživljenjskega učenja Comenius Partnerstva, projekt RIZI,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Prenos inovacij, projekt CREATE-IN,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci Mobilnost, projekt BODIMOBIL,
 • Evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013, projekt MENTAL HEALTH, 
 • Program ERASMUS+, akcija Strateška partnerstva, projekt SC2BC,
 • Program Norveški finančni mehanizem 2009-2014, projekt CPC+

Projekt Dramurci

Priprava prijav na javne razpise slovenskih institucij za projekte, sofinancirane iz Evropskih skladov in nacionalnih sredstev

Slovenski podjetniški sklad

 • Javni razpisi produkta P4 – Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme,
 • Javni razpisi produkta P2 – Subvencije za zagon inovativnih podjetij,
 • Javni razpisi produkta P1 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
 • Javni razpisi produkta P1 TIP – Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte.

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Javni razpisi iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode,
 • Javni razpisi za ukrep 312 – Dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA)

 • Javni razpis "Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte" (RIP), projekt  TRAKER Q3,
 • Javni razpis "Spodbujanje procesa prenosa znanja VALOR 2008", projekt MAGNOLIA,
 • Javni razpis tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir 2006-2012« (TP MIR), projekt ARM-03.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

 • Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010, projekt DISK-UP,
 • Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev, projekt VITAGRAD. 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

 • Javni razpisi za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa, projekt EVIZIP.

Ministrstvo za zdravje

 • Vodenje projektne pisarne za projekt REFERENČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE.

Administrativno in finančno vodenje projektov

 • 6. okvirni program,  projekt HYSYS (2005-2010),
 • 6. okvirni program,  projekt HICEPS (2005-2010),
 • Program Tempus, projekt NEWEBTOOLS (2005-2006),
 • Program Tempus, projekt SM COSUCOLA (2006-2007),
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci, Prenos inovacij, projekt EDIPE: E-learning Distance Interactive Practical Education,
 • Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci, projekt Elefants,
 • Program vseživljenjskega učenja Erasmus, projekt MARE (Socrates-Erasmus –Joint  European Master Degree),
 • Program pobude Skupnosti EQUAL, projekt PRIJAZEN ŠTUDIJ ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI, »Enakovredni študij« (2004-2007).