Projekt LDV mobilnost - Bepex


V projektu (BEPEX - izmenjava dobrih praks), je bila posebna pozornost namenjena obiskom strokovnjakov iz Inštituta za varovanje zdravja RS, ki se ukvarjajo s podporo za spremljanje in obveščanje o nalezljivih boleznih, in tudi izobraževanju vseh novinarjem v slovenskem zdravstvenem sistemu preko delavnic v organizaciji, in z njimi povezanimi strokovnimi partnerji. Nalezljive bolezni še vedno predstavljajo velik problem javnega zdravja v nerazvitih, kot tudi v razvitih državah, tako države namenjajo posebno pozornostjo njihovemu spremljanju in obvladovanju.

Strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja RS so odpotovali v različne evropske centre znanja:

1. SMI - Švedski inštitut za nadzor nalezljivih bolezni

2. RIVM - Nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje

3. STAKES - Finski nacionalni raziskovalni in razvojni center za dobro počutje in zdravje

4. KTL - Nacionalni inštitut za javno zdravje na Finskem

Njihovi študijski obiski so zajemali različna področja metodoloških procesov, komuniciranja in predelave: zbiranje podatkov, analize in informacijsko podporo procesom sprejemanja, obdelavo podatkov v zdravstvu in baze podatkov. Delovni program je vseboval: predstavitev organizacij in služb, izmenjava izkušenj in dobrih praks sistema za nadzor nalezljivih bolezni v obiskanih državah, delavnice, obiski laboratorijev, praktične predstavitve in pregled rezultatov.

Udeleženci so bili pozvani, da predložijo poročila o vrednotenju in vprašalnike, da bi ocenili, ali so izpolnili rezultate ciljev, določenih v predlogu projekta. Izmerjena in pregledana poročila so pokazala, da so bili doseženi cilji projekta.

Udeleženci so imeli naslednje koristi: izmenjava izkušenj, dobrih praks in idej, kar zadeva spremljanje informacijske podpore in izobraževanja na področju nalezljivih bolezni, izboljšanje medkulturnih kompetenc (komuniciranja v angleškem jeziku in uporabo terminologije v angleščini, mednarodno sodelovanje in novih trajnih stikov ) in poklicne kompetence (nove metode, izmenjava znanja, delo v skupinah, izboljšanje IKT znanja, sposobnost za primerjavo in oceno rezultatov). Pridobljene spretnosti in kompetence so bile potrjene s potrdilom- certifikat, ki ga je izdal koordinator Prava Poteza in potrjuje, da je udeleženec aktivno sodeloval pri projektu, in sicer z izdajo Europassa mobilnosti za notranje priznavanje na Inštitutu za varovanje zdravja RS.

EU, Education and culture: Lifelong learning programme Leonardo da Vinci