Projekt LDV mobilnost London - IN-HAIR


Študijski obisk v okviru programa Leonardo da Vinci (LdV) namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, povezovanju socialnih partnerjev, osebnem razvoju posameznikov na trgu delovne sile, dijakov in strokovnjakov na področju izobraževanja in usposabljanja, kadrovskih delavcev ter spoznavanju kulture in znamenitosti dežel, je potekal v avgustu 2010. 

Študijskega obiska z naslovom »Mednarodna izmenjava izkušenj na področju razvoja veščin v izobraževanju in usposabljanju frizerjev« v Londonu  so se udeležile 4 učiteljice in mentorice iz srednje oblikovne šole Maribor (N. Rat, M. Pinter, S. Vidic in A. Primec), 3. frizerski strokovnjaki (S. Škarica, B. Družovec, M. Vidovič) in 3. strokovnjaki na področju upravljanja s človeškimi viri (I. Rat, B. Tomažič in M. Rakun).

Glavni cilj projekta mobilnosti s kratico IN-HAIR je bila mednarodna izmenjava izkušenj na področju razvoja veščin v izobraževanju in usposabljanju frizerjev.

Leta 2005 je Slovenija prenovila izobraževalni program frizer, ki bi naj zagotovil večjo kakovost izobraževanja in tudi prenovo pedagoškega dela izvajalcev. Obvezne so postale učne pogodbe z delodajalci, šole pa morajo aktivno prilagajati del programa glede na potrebe na trgu.

Planirana mobilnost se tako navezuje na zahteve tega prenovljenega sistema v Sloveniji in ga želi podpreti s sodobnimi IKT in multimedijo. 

Izbira gostujoče organizacije, nikakor ni bila naključna, ampak skrbno izbrana na podlagi ponujenega znanja, izkušenj in pričakovanega nadaljnjega sodelovanja. 

Anglija je namreč svoj izobraževalni sistem frizerjev učinkovito prenovila in nadgradila z inovativnimi metodami. V Angliji je že ustaljena praksa, da je e-izobraževanje frizerjev del sprejetega kurikuluma in nadaljnjega usposabljanja frizerjev. Izobraževanje in usposabljanje frizerjev se dopolnjuje s spletnimi portali za izobraževanje in usposabljanje, ki so prosto dostopni. Učenci in študentje z uporabo videa in spletnih orodij  izboljšajo svoje pomnjenje in uspeh, medtem ko izboljšajo celotne učne izkušnje. Udeleženci mobilnosti so z gostitelji vzpostavili stik že leta 2009 v okviru frizerske prireditve v Sloveniji. Že takrat so ugotovili, da je Anglija idealna država za primerjavo izobraževalnih sistemov in pridobivanje novih znanj in izkušenj. Izbrana organizacija je vodilna na področju spletnega izobraževanja frizerjev, prav tako pa izvaja inovativne tečaje in seminarje na področju frizerstva in je vključena v mrežo frizerskih salonov in šol. 

Konec meseca avgusta / začetek septembra 2010 je v Anglijo, v organizacijo My haidressers, odpotovalo 10 udeležencev. V mobilnosti so sodelovale učiteljice in mentorice iz srednje oblikovne šole Maribor, ki izobražujejo in usposabljajo dijake v vseh letnikih frizerskih znanj. Druga skupina udeležencev so bili frizerski strokovnjaki, edukatorji in demonstratorji, ki izvajajo usposabljanja in izobraževanja praktikantov in frizerjev v svojih frizerskih salonih, preko delavnic in prireditev in preko društva. Tretja skupina udeležencev so bili strokovnjaki na področju upravljanja s človeškimi viri in komunikacijo s ciljnimi skupinami. Vsem udeležencem je skupno to, da vidijo izboljšave programov izobraževanja in usposabljanja frizerjev predvsem v inovativnih pristopih in metodah.

S spoznanji z izmenjave skušajo udeleženci v slovenski prostor uvesti inovativne pripomočke za izobraževanje in usposabljanje praktikantov/frizerjev ter ustrezne organizacijske spremembe v celotni izobraževalni mreži.

EU, Education and culture: Lifelong learning programme Leonardo da Vinci