Projekt Mental health


Temeljni čezmejni cilji projekta so:

  • večja ozaveščenost prebivalcev o pomenu zdravega načina življenja in duševnega zdravja ter o vplivu zdravega načina življenja na duševno zdravje posameznika,
  • povsem prilagojene storitve posamezniku in specifiki njegove težave,
  • vzpostavljena prva skupna strokovna služba oziroma terapevtska pomoč, namenjena duševnemu zdravju,
  • vzpostavljeno sodelovanje med zdravstveno in socialno institucijo na področju preventivnega zdravstvenega varstva na upravičenem območju,
  • oblikovani in izvedeni programi za ohranjanje duševnega zdravja za ciljne skupine zunaj klasičnih institucij,
  • oblikovana ponudba storitev poklicne rehabilitacije na področju duševnega zdravja,
  • vzpostavljena mreža preventivnih strokovnih služb v šolah, podjetjih in lokalnih skupnostih na upravičenem območju,
  • zagotovljena ponudba dodatnih storitev za potrebe ciljnih skupin,
  • oblikovanih vsaj desetih preventivnih programov za ciljne skupine.

V projektu sodelujejo:
Vodilni partner projekta: Občina Moravske Toplice
, zagotavlja organizacijo, vodenje, izvajanje in koordinacijo projekta (oblikovanje projektne skupine), vključno s finančnim vodenjem projekta.
PARTNER 2: Mestna občina Monošter, zagotavlja organizacijo, izvajanje in koordinacijo projekta ter del strokovnjakov za izvedbo načrtovanih dejavnosti.
PARTNER 3: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, zagotavlja organizacijo, izvajanje in koordinacijo projekta ter strokovnjake za izvedbo projektnih dejavnosti. Zagotavlja tudi strokovni prispevek v obliki zbiranja zdravstvenostatističnih podatkov o duševnem zdravju prebivalstva v Pomurju ter analizo in pripravo poročil.
PARTNER 4: Center za socialno delo Monošter, zagotavlja organizacijo, izvajanje in koordinacijo projekta ter del strokovnjakov za izvedbo načrtovanih dejavnosti.

Prednostne naloge projekta bodo dolgoročno vzpostavile mreže za oblikovanje in izvedbo najrazličnejših programov, delavnic, izobraževanj, svetovanj in terapij z namenom ohranjanja duševnega zdravja za ciljne skupine na upravičenem območju. Širjenje ozaveščenosti med javnostmi o pomenu duševnega zdravja ter o vplivu zdravega načina življenja na duševno zdravje posameznika in skupnosti pa združujemo z vizijo in cilji Mental Healtha.

Vloga Prave poteze v projektu Mental Health: ZUNANJI IZVAJALEC PARTNERJA 3 (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor).

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI-HU 2007-2013.

European Union through the European Regional Development Fund