Projekt Vainno


Čezmejno inovacijsko omrežje za vrednostno analizo v podporo vrednostni analizi kot inovativnemu orodju za povečanje uspešnosti slovenskih in avstrijskih podjetij

Osnovni cilj predlaganega projekta je izgradnja in vzpostavitev čezmejne mreže, v kateri bodo povezane raziskovalne institucije, podporne organizacije in MSP-ji zagotovili trajnost sodelovanja z nenehnim razvojem metode Vrednostne analize, usposabljanjem kadrov in večanjem kompetenc, pri tem pa skladno s programom uspešno prenašali dognanja v prakso in prispevali k večji konkurenčni prednosti ter trajnostnem razvoju regij.

Ciljne skupine projekta so naslednje:

 • MSP-ji: potrebujejo podporo raziskovalnih institucij pri vzpostavljanju inovativnega okolja in uporabi metode Vrednostna analiza, ter visoko usposobljen kader. Potrebujejo tudi sodelovanje in povezovanje s sorodnimi podjetji.
 • Raziskovalne institucije, ki se ukvarjajo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami ter izobraževanjem metod inovacijskega menedžmenta. Mreženje omogoča hitrejši in transparentnejši ter sistemski razvoj metode.
 • Regije (štajerska, podravska, pomurska, koroška, savinjska): na obeh straneh meje potrebujejo enakomernejši razvoj v primerjavi z razvitejšimi industrijskimi področji in pridobijo možnost izboljšanja socialne stabilnosti
 • Podporne organizacije: delujejo kot mehanizem za učinkovit prenos znanja v prakso – MSP-je in za uspešno podporo metode potrebujejo znanje z metodologijo, same pa nadgrajujejo uporabo posredovanega znanja in lastnih izkušenj v uspešno aplikacijo raziskav.

Direktni koristniki projekta bodo:

 • Raziskovalne institucije: ECM v Sloveniji ter IITF v Avstriji (nadaljnji razvoj metode).
 • MSP: 24 izbranih pilotnih firm: 12 v Sloveniji in 12 v Avstriji (aplikacija metode).
 • 1000 organizacij v Avstriji in Sloveniji, ki se bodo z metodo seznanili preko širjenja novic, smernic in prenosa dokumentov iz spletne platforme.

V projektu sodelujejo:
Vodilni partner projekta:
 ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENETER MARIBOR, ECM vodja projekta je prof. dr. Ludvik Toplak
Partner 1: IITF – Institut für Innovations- und Trendforschung, katerega vloga je predvsem v prenosu znanja o metodi vrednostne analize
Partner 2: Innovation Service Network , podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., je zadolžen za razvoj metode, izdelave koncepta in vzpostavitve mreženja, izobraževanja moderatorjev in uvajanje metode v podjetja
Partner 3: Zavod Prava poteza, odgovoren za delovni sklop upravljanja projekta, širjenja informacij in rezultatov projekta (diseminacije), vključno s postavitvijo projektnega portala in upravljanja kakovosti procesov
Partner 4: ŠGZ – Štajerska gospodarska zbornica, katerega vloga je sodelovanje pri analizi stanja VA, izbira pilotnih podjetij, sodelovanje pri organizaciji srečanja in organizacija zaključne konference.

Aktivnosti projekta:

 1. RAZVOJ METODE VA
 2. IZOBRAŽEVANJE INSTRUKTORJEV IN CERTIFICIRANJE INSTRUKTORJEV
 3. IZOBRAŽEVANJE MODERATORJEV v IZBRANIH PODJETJIH
 4. PILOTNI PROJEKTI
 5. IZDELAN PRIROČNIK, PORTAL IN KONFERENCA

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI-AT 2007-2013.