Projekt Edumec


V skladu s tretjo prioriteto programa Leonardo da Vinci »Prenos inovacij« projekt EDUMEC zagotavlja vpeljavo dobre prakse na področje poklicnega usposabljanja mehatronike, njeno podporo z najsodobnejšimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in uveljavljenimi metodično-didaktičnimi pristopi. Točneje, EDUMEC bo razvil e-učenje na daljavo, tj strojno laboratorijsko opremo in večjezično programsko opremo, sestavljeno iz interaktivnih multimedijskih-e-vsebin, 3D panoramsko virtualno pot, simulatorje in igre itd. Oboje teoretično in praktično usposabljanje bo v celoti na spletu.

Izobraževalni materiali bodo pripravljeni v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi kvalifikacijami v skladu z merili, določenimi v EQF (stopnja 3, 4, 5 in 6). EDUMEC omogoča dostop do praktičnega okolja na daljavo iz področja mehatronike, tako da bo ponujal priložnosti za pospeševanje usposabljanja za osebe s posebnimi potrebami in drugih ljudi s posebnimi potrebami. Udeleženci, ki govorijo različne jezike, ki imajo različne religije, ki prihajajo iz različnih rasnih porekel se izobražujejo v skladu s skupnim ciljem EDUMEC-a.

Projektni konzorcij ima pristojnost in kakovost za ustvarjanje e-learning platforme in laboratorija na daljavo, ki bo omogočal usposabljanje ljudi, v skladu s poklicnimi standardi na področju mehatronike.

Ciljne skupine so EDUMEC:

 • Študenti iz sodelujočih izobraževalnih ustanov. Razviti učni moduli bodo delno vključeni v redni izobraževalni program izobraževalnih partnerjev.
 • Zaposleni, ki so končali formalno izobraževanje na področju električnih / elektronskih vendar njihovo znanje bodisi v električno ali računalnikom pogosto izkaže, da ne zadošča za trenutne zahteve delovnih mest na območju mehatronike.
 • Vajenci in pripravniki iz industrijskih partnerjev, ki so pred kratkim pridobili formalne izobrazbe, pa niso seznanjeni s posebno znanje in nimajo potrebnih znanj v svojem podjetju.

V projektu sodelujejo:

 1. Vodilni partner: Marmara University (TR)
 2. Zavod Prava poteza (SI)
 3. Tehnološka Univerza (FR)
 4. FESTO-Vodilni svetovni ponudnik tehnologije avtomatizacije (TR)
 5. Tehnična Univerza v Ostravi (Češka)
 6. Tehnološko izobraževanje in usposabljanje, TEGEV (TR)
 7. Univerza v Versaillesu Saint-Quentin-en-Yvelines (FR)
 8. Çizgi TAGEM (TR)

EU, Education and culture: Lifelong learning programme Leonardo da Vinci