Projekt SC2BC


Zavod Prava poteza sodeluje v mednarodnem projektu SC2BC (From School Class to Business Class), prijavljenem s sklopu programa ERASMUS+ (Strateška partnerstva).

V programskem obdobju programa ERASMUS +, torej pred letom 2020 bi moralo učenje podjetništva in vodenje lastnega podjetja postati glavni predmet v poklicnem izobraževanju, saj podjetništvo zahteva posebna znanja, spretnosti in osebnostne lastnosti potrebne za samozaposlitev in vodenje lastnega podjetja. 

Ker učne vsebine s področja podjetništva krepijo potrebne kompetence za samostojno poslovanje, je cilj projekta ugotoviti stanje na področju izobraževanja podjetništva v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, na podlagi katerega bi lahko pripravili skladen paket rešitev izobraževanja podjetništva v šoli in izven nje. Paket bi bil namenjen tako ciljnim skupinam v izobraževanju kot zunanjim deležnikom (učenci, učitelji, vodstveno osebje v šolah, lastniki podjetij, menedžerji, oblikovalci politike,…) z namenom zapolnitve vrzeli med izobraževalnimi vsebinami (teorijo) in podjetniško realnostjo zunaj šole (prakso).

Pomemben prispevek projekta k poklicnemu in strokovnemu izobraževanju in usposabljanju bo možnost uporabe v okviru projekta pripravljenih učnih vsebin in možnost njihove vključitve v učni program.   

PROJEKTNI PARTNERJI:

Vodilni partner: Fioretti College  (Nizozemska)

Partner 1: Stichting Reflexion (Nizozemska)

Partner 2: European Center for Quality (Bolgarija)

Partner 3:  Centar za profesionalno obuchenie Znanie (Bolgarija)

Partner 4: Starfsendurhæfing Norðurlands - SN Rehabilitation Centre (Islandija)

Partner 5: Centro Studi e Formazione Villa Montesca - Società consortile a responsabilità limitata (Italija)

Partner 6: Anmelin (Nizozemska)

Partner 7: Zavod Prava poteza (Slovenija)

Aktivnosti projekta:

  1. Priprava poročila stanja izobraževanja podjetništva v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje tako osnovnošolsko kot srednješolsko raven izobraževanja z vključenimi osebami s posebnimi potrebami;
  2. Priprava učnega načrta za predmet podjetništvo;
  3. Izvedba poskusnega izobraževanja v sodelovanju s podjetji in
  4. Objava učnih vsebin, metod in postopkov izvedbe predmeta podjetništvo.

From School Class to Business Class