Projekt CPC+


Od 6. marca 2015 izvajamo projekt Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+). Projekt je financiran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014.

V projektu bomo nadgradili model celovite obravnave pacienta. V že obstoječe time referenčnih ambulant (zdravnik, diplomirana medicinska sestra in medicinska sestra ali zdravstveni tehnik) bomo vključili še patronažno medicinsko sestro in tako razširili populacijo obravnavanih pacientov še na paciente, pri katerih je dostopnost do osnovne zdravstvene oskrbe težja.

Razvili in verificirali bomo novi klinični poti za sodelovanje patronažnih medicinskih sester z referenčnimi ambulantami in obravnavo debelosti v referenčnih ambulantah. Pripravili in izvedli bomo nova izobraževanja za specializante družinske medicine, patronažne medicinske sestre in time referenčnih ambulant. Po zaključenih izobraževanjih bodo specializanti, patronažne medicinske sestre in timi referenčnih ambulant pridobljeno znanje preizkusili še v praksi. Za izobraževanje bolnikov bomo pripravili nov modul o zdravem življenjskem slogu in ga na delavnicah predstavili bolnikom. Izvedli bomo delavnice timskega pristopa k dolgoročni obravnavi debelosti.

O izsledkih projekta bomo v času trajanja projekta redno poročali. Informirali bomo splošno javnost in bolnike, za katere bomo pripravili različno promocijsko gradivo in objave v medijih. Domačo in tujo strokovno javnost bomo o poteku in izsledkih projekta obveščali na strokovnih srečanjih. Pripravili bomo spletno stran projekta, na kateri bodo vedno dostopne najnovejše informacije o poteku in izsledkih projekta. Vzpostavili bomo dostop do izobraževalnih vsebin in omogočili razvijanje tematskih socialnih mrež.

V vseh fazah projekta bomo celovito ocenjevali in nadzirali kakovost.

Projektni konzorcij sestavljajo naslednji partnerji:

  1. Zdravstveni dom Ljubljana (nosilec projekta),
  2. DNV GL Norveška (partner za zagotavljanje kakovosti),
  3. Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta, Katedra za družinsko medicino (partner za strokovne vsebine in izobraževanje),
  4. Mestna občina Ljubljana (partner za splošno ciljno javnost),
  5. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (partner za strokovno ciljno javnost),
  6. Zavod Prava poteza (partner za diseminacijo, organizacijo in komunikacijo s SVRK).

Project CPC+

Project CPC+