Projekt LDV mobilnost - Bodimobil


Obisk v okviru programa Leonardo da Vinci (LdV) namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, povezovanju socialnih partnerjev, osebnem razvoju posameznikov na trgu delovne sile, je potekal v juniju, avgustu in septembru 2011. 

Mobilnosti z naslovom »Mednarodno usposabljanje v sodobnih metodah treningov, predvsem na področju rehabilitacije, zdravega načina življenja, fitnesa, pilatesa in aerobike, za pridobitev evropskih certifikatov« na Madžarskem, Nizozemskem in v Italiji so se udeležili zaposleni in nezaposleni člani društva za fitnes, pilates in aerobiko Bodifit, ki kot strokovna organizacija redno sodeluje in soustvarja s krovno organizacijo, potrjeno s strani Ministrstva za šolstvo in šport-FZS. Udeleženci mobilnosti so strokovni sodelavci Arthrona–zavoda za sklepne in športne poškodbe ter aktivni člani Športne zveze Maribor in Univerzitetne športne zveze v Mariboru. Mednarodno sodelovanje nadgrajujejo kot strokovni člani EAFA–evropskega združenja za fitnes in aerobiko ter Pilates inštituta iz Anglije.

Glavni cilj projekta mobilnosti s kratico »BODIMOBIL« je izobraževanje mladih vaditeljev za pridobitev mednarodno veljavnih evropskih certifikatov, s področja sodobnih metod treningov, predvsem na področju rehabilitacije, zdravega načina življenja, fitnesa, pilatesa in aerobike ter uporaba pridobljenih znanj, spretnosti in kvalifikacij v slovenskem in evropskem prostoru. 

Bodifit društvo za fitnes, pilates in aerobiko, s sedežem v Mariboru, je skupina vaditeljev s področja treningov, novih metod fizične rehabilitacije in razvoja - od inštruktorjev, demonstratorjev, športnikov in zdravstvenih delavcev, ki svoje izkušnje uspešno dopolnjuje s teorijo in bi se radi aktivno povezali in izmenjavali izvajalce z drugimi centri v Evropi. 

Mobilnost se je navezovala na temo zdravega načina življenja, fitnesa, pilatesa in aerobike, s poudarkom na rehabilitaciji in prehrani. Udeleženci mobilnosti se zavedajo, da sta v skrbi za zdravje in dobro počutje pomembna tako fizioterapija kot fitnes. V ta namen so se udeleženci odločili, da se bodo izobraževali in usposabljali v treh različnih državah, s ciljem pridobitve mednarodno veljavnih evropskih certifikatov, pridobljenih na področjih medical fitnesa, pilatesa in aerobike, s poudarkom na rehabilitaciji. 

Izbira gostujočih organizacij je bila skrbno izbrana na podlagi analize potreb udeležencev, ponujenega znanja in želje obiskati organizacije iz različnih področij treningov, katerim daje Bodifit vse večji pomen in jih želi v celoti razviti tudi v Sloveniji. 

Udeleženci so izbrali organizacije v treh državah. Tako so s projektom povezani trije tokovi mobilnosti v mednarodno priznanih organizacijah iz treh različnih področij:

  1. Fuzy Pilates Institute - Madžarska (pilates),
  2. Life Style Groep - Nizozemska (medical fitness),
  3. Area Sport Centre - Italija (aerobika).

V mesecu juniju, avgustu in septembru 2011 je v organizacije gostujočih držav odpotovalo 10 udeležencev/strokovnjakov s področja sodobnih metod treningov, predvsem na področju rehabilitacije, zdravega načina življenja, fitnesa, pilatesa in aerobike. Spoznali so nov način dela strokovnjakov s teh področij v inovativnih pristopih in metodah. Vsem udeležencem je skupno to, da vidijo prednosti v pridobivanju novih poklicnih in strokovnih znanj, pridobitvi mednarodno veljavnih evropskih certifikatov, konkurenčnosti na trgu dela ter izboljšav jezikovnih znanj in spoznavanja različnih kultur. 

Verjamejo, da bodo s spoznanji iz izmenjave v slovenski prostor uvedli inovativne pristope na svojem področju delovanja, predvsem na področju medical fitnesa, pilatesa in aerobike s poudarkom na rehabilitaciji, ki pri nas še niso povsem razviti, hkrati pa si bodo odprli pot v mednarodno izmenjavo dela in z višjo ravnjo usposobljenosti večjo možnost redne zaposlitve.

EU, Education and culture: Lifelong learning programme Leonardo da Vinci