Projekt LDV mobilnost Irska - EDAC DRG


Študijskega obiska z naslovom »Izobraževanje in kodiranje SPP«  smo se udeležili v času med 13.6.2009 in 20.6.2009 v irskem mestu Dublin. Na študijskem obisku smo bili prisotni 4 udeleženci iz IVZ (M. Omerzu, D. Lavtar, B. Zupan, I. Zupanc) in 2 udeleženki iz Prave poteze (T. K. Stjepanovič, Ž. Hohnjec). Zaradi najugodnejše možnosti potovanja smo v Dublin odpotovali  že v soboto, 13.6. v popoldanskih urah. V Ljubljano smo se vračali v soboto, 20.6., v večernih urah.

Študijski obisk je potekal v okviru programa Leonardo da Vinci (LdV), ki je namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, povezovanju socialnih partnerjev, osebnem razvoju posameznikov na trgu delovne sile, dijakov in strokovnjakov na področju izobraževanja in usposabljanja, kadrovskih delavcev ter spoznavanju kulture in znamenitosti dežel, ki sodelujejo v programih LdV. Udeleženci lahko izboljšajo svoje poklicno znanje, pridobijo spretnosti in kvalifikacije, zaposljivost in vključenost na evropski trg dela.

Cilj projekta mobilnost s kratico EDAC DRG je izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja in kodiranja t.i. SPP (skupine primerljivih primerov). 

Irska je kot prejemnica mobilnosti načrtno izbrana, saj je program SPP uvedla že leta 1991. V letu 2007 je bilo od rezultatov SPP odvisnih že 50% proračuna vključenih bolnišnic; l. 2009: plan 90 %. Pri analizi in izbiri sistema SPP so upoštevali podobna vprašanja, s kakršnimi se je ukvarjala tudi Slovenija ob uvajanju SPP sistema. Irska je v sodelovanju z organizacijo ESRI sistem SPP po temeljiti analizi prenovila in posodobila. S tem je Irska postala Sloveniji zgled, ker je združila uspešno uvajanje z razmeroma hitro dinamiko povečanja vpliva SPP na proračun bolnišnic in uspešno prilagajanje sistema lokalnim posebnostim. Ker ostaja sistem kljub lokalnim prilagoditvam primerljiv z izvirnim SPP, je Irska in s tem tudi organizacija ESRI za Slovenijo idealna drţava/institucija za primerjanje in prenos znanj v povezavi s SPP. 

Izbran inštitut ESRI je operativni in koordinacijski organ za SPP na irskem ima pa tudi posebne izobraževalne tečaje za poklicne koderje. 

Bepex partners