Projekt Merlab


Zavod Prava poteza je bil partner v projektu MeRLab - Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics, ki je trajal od 1.1.2008 do 30.06.2009. V skladu s tretjo prioriteto programa Leonardo da Vinci »Prenos inovacij« projekt zagotavlja vpeljavo dobre prakse na področje poklicnega usposabljanja mehatronike v Sloveniji, njeno podporo z najsodobnejšimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in uveljavljenimi metodično-didaktičnimi pristopi.

Konkretni cilji projekta so:

  • Vzpostavitev inovativnega virtualnega laboratorija za praktično delo pri poklicnem usposabljanju mehatronike: prenos inovativnega virtualnega laboratorija v slovensko okolje, prevod uporabniškega vmesnika ter njegova prilagoditev za potrebe e-tečaja ter točno določene ciljne skupine uporabnikov.
  • Izdelava multimedijskih-interaktivnih e-učnih vsebin za poklicno usposabljanje mehatronike.
  • Pilotsko usposabljanje: iz pripravljenih e-učnih vsebin ter implementacijo virtualnega laboratorija za praktično delo, smo pripravili inovativen 40 urni e-tečaj, ki je v celoti potekal preko interneta.


Vloga Zavoda Prava poteza: administrativna koordinacija in kontrola kakovosti.

Namen in cilji projekta so bili neposredno uperjeni v razreševanje trenutnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po ustrezno usposobljenih kadrih s področja mehatronike, ki je bilo ugotovljeno s predhodnimi raziskavami. Z vpeljavo e-tečaja mehatronike, smo na inovativen in učinkovit način dodatno poklicno usposabljali zaposlene in brezposelne, ki so že končali formalno izobraževanje, vendar pa zaradi velikih tehnoloških sprememb njihovo znanje ni več zadostno. Ker je naša metoda poučevanja omogočala časovno in prostorsko neodvisnost ter s tem minimalizirala motnje delovnih procesov v podjetjih, je izpolnjevala zahteve, ki so jih podjetja izrazila v raziskavah.