Project LDV mobilnost Islandija - Sopra


Z LdV projektom mobilnosti SOPRA smo vsebinsko zaključili leta 2004 začet Leonardo da Vinci pilotski projekt Social Return, ki je postavil temelje holističnega pristopa obravnavanju in usposabljanju oseb s posebnimi potrebami na podlagi primerjave pristopov na Islandiji, Nizozemskem, v Italiji, Litvi in Sloveniji. Vsi partnerji v Ldv Mobility projektu SOPRA nadaljujemo delo na tem področju in potrjujemo rezultate predhodnega pilotskega projekta. 

V enotedenski delavnici, kjer so bili kombinirani obiski sorodnih islandskih institucij in izmenjava izkušenj z drugimi udeleženci projektov mobilnosti (iz Litve in Nizozemske) smo se prepričali o rezultatih pristopa v stiku s kandidati, usposobljenimi na tečajih v okviru preteklega projekta. V naši skupini so bili trije udeleženci s posebnimi potrebami iz tečajev v Sloveniji, ki sedaj nadaljujejo svoje delo in tako nastopajo v dvojni vlogi – kot bivši kandidati in sedaj izobraževalci. V projektu mobilnosti smo bile vključene organizacije, ki smo sodelovale že v prejšnjem projektu. Na ta način smo skupaj postavile trajen most za nadaljevanje dela, začetega  pred leti. Naš cilj je bil širjenja znanja izobraževalcev in organizatorjev usposabljanj, ki sodelujejo v postavitvi izobraževalnih modelov za osebe s posebnimi potrebami v vseh vključenih državah. Preverili smo, kako uspešen je uporabljen način izboljšave znanja in s tem kakovosti življenja za posameznike, ki prejemajo to znanje na usposabljanju v prilagojenih tečajih. 

Delavnico je organizirala partnerska organizacija iz Islandije. Udeležili smo se je izobraževalci, organizatorji in osebe s posebnimi potrebami, ki bodo v prihodnje nastopale kot mentorji iz vseh partnerskih držav. Delavnica je potekala konec meseca septembra 2007 v Reykjaviku in okolici v organizacijah (podrobnejša poročila so priložena), ki se ukvarjajo z usposabljanjem in rehabilitacijo oseb s posebnimi potrebami. Sestavni del obiska so bile predstavitve skupine oseb s posebnimi potrebami. Mi smo našo izvedli zadnji dan delavnice in poželi veliko zanimanja med sodelujočimi - med drugimi tudi vodja programa LdV Islandija Maria Gylfadottir, in namestnica islandskega ministra za socialne zadeve. Ves čas so potekale aktivnosti sodelovanja in izmenjave izkušenj med vsemi udeleženci delavnice.

EU, Education and culture: Lifelong learning programme Leonardo da Vinci