Projekt LDV partnerstva - SRPE


Štirje partnerji projekta SRPE so bili vključeni že v prejšnji pilotni projekt LdV Social Return (ISL-04-B-PP164002). Atrium je bil sooblikovalec Social Return in deluje kot koordinator SRPE in Sub-SCRIPT projekta, ki predstavlja nadaljnji razvoj Social Returna. Social Return sestavljajo razvoj, izvajanje in praktični preizkusi z multidisciplinarnim in celovitim pristopom rehabilitacije in usposabljanja ljudi s posebnimi potrebami. Med glavnimi rezultati je bil izdan priročnik, ki opisuje pristop in prakso v 5 državah z odličnimi rezultati na področju zaposlovanja in socialne integracije.

Projekt SRPE je bil zastavljen kot neposredno nadaljevanje Social Return pristopa. Kombinacije praktičnih izkušenj in raziskave o dodatnih instrumentih, ki bi se lahko vključili, so se izkazale kot nujno potrebne. V sklop teh instrumentov je bila vključena spletna platforma, ki temelji na reintegraciji storitev, poslovne simulacije in funkcionalnosti e-portfelja. Storitve in posamezna orodja so bila podrobno preučena, kjer je bilo možno, preizkušena v praksi, in ocenjene z vidika inovativnosti in dodane vrednosti. Obisk reintegracijskih centrov partnerjev in spoznavanje posebnih pristopov usposabljanja in reintegracije, je bil vrhunec študijskih obiskov in programa projekta. Vsak partner je predstavil svoj sklop metod in instrumentov, ki so predstavljala nova stališča za ostale partnerje in podala nove ideje za nadaljnji razvoj pristopa, z nadgradnjo dosežkov Social Returna. 

Med obiski in seminarji so se partnerji med seboj poučevali o možnostih praktične uporabe teh orodij in takšen proces je okrepil izvajanje Social Return pristopa v tem partnerstvu. Iz uspešnih SRPE raziskav in analize razvojnih potreb je sledila uspešna prijava in odobritev projekta prenosa inovacij LdV  Sub-SCRIPT v Belgiji, ki bo nadaljeval z načrtovanjem spletnih reintegriranih storitev, ki temeljijo na Social Return pristopu, vključno z dostopom do posebnih funkcij, kot je simulacija podjetja in digitalni portfelj. Številka pogodbe je 2010-LDV-TOI-509.

EU, Education and culture: Lifelong learning programme Leonardo da Vinci